Statystyki

Odsłon artykułów:
135280

Goście na stronie

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Zasady udzielania poręczeń kredytowych

1. poręczenie może być udzielane wyłącznie małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom prowadzącym lub zaczynającym prowadzić działalność gospodarczą.

2. poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt lub pożyczka na cele bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3. Fundusz udziela poręczenia na okres spłaty kredytu lub pożyczki o okresie spłaty nie dłuższym aniżeli 60 miesięcy.

4. Poręczenie może być udzielone do wysokości 80 % kwoty kapitału przyznanego kredytu lub pożyczki, zaś wartość poręczenia w okresie jego trwania nie może przekroczyć 80% wysokości aktualnych zobowiązań wynikających z zawartej umowy kredytowej.

5. Odpowiedzialność Funduszu z tytułu poręczenia nie obejmuje, prowizji, opłat, ani kosztów dochodzenia należności przez bank.

6. Suma zobowiązań Funduszu z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 5% kapitału funduszu.

7. Minimalna jednorazowa kwota jednego poręczenia wynosi 5.000,-zł.

8. Maksymalna kwota czynnych poręczeń nie może przekroczyć podwójnej wysokości aktualnego kapitału poręczeniowego.

9. zabezpieczenie poręczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.