Statystyki

Odsłon artykułów:
142961

Goście na stronie

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Umowa spółki

 

§ 6

1. Zbycie i zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej.

2. W razie braku zgody Zarząd w terminie 30 dni powinien wskazać-innego nabywcę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego w proporcji do liczby posiadanych przez siebie udziałów i za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

 

§ 7

Władzami Spółki są:

1. Zarząd,

2. Rada Nadzorcza,

3. Zgromadzenie Wspólników.