Statystyki

Odsłon artykułów:
142961

Goście na stronie

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Umowa spółki

 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

 

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000 ( trzysta tysięcy )złotych i dzieli się na 30 (trzydzieści) równych i niepodzielnych --udziałów o wartości nominalnej po 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych każdy.

2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte i pokryte przez Wspólników w następujący sposób:

a) Ryszard Raszkiewicz i Józef Sudoł oświadczają, że w imieniu Powiatu Złotoryjskiego obejmują 10 (dziesięć) udziałów po 10.000 ( dziesięć tysięcy) złotych każdy, o łącznej wartości 100 000 (sto tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały Powiat Złotoryjski pokrywa wkładem pieniężnym,

b) Jerzy Kluz i Bogusława Bobrek oświadczają, że w imieniu Gminy Złotoryja (miejskiej) obejmują 10 (dziesięć) udziałów po 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych każdy, o łącznej wartości 100.000 (sto tysięcy) złotych i wszystkie-objęte udziały Gmina Złotoryja (miejska) pokrywa wkładem pieniężnym,

c) Mieczysław Leszczyński i Roman Grzech oświadczają, że w imieniu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi obejmują 5 (pięć) udziałów po 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych każdy, o łącznej wartości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi pokrywa wkładem pieniężnym,

d) Krzysztof Tkaczuk i Zbigniew Soja oświadczają, że w imieniu Związku Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego obejmują 3 (trzy) udziały po 10.000(dziesięć tysięcy) złotych każdy, o łącznej wartości 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały Związek Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego pokrywa wkładem pieniężnym,

e) Maria Leśna i Zofia Zagrobelna oświadczają, że w imieniu Gminy Złotoryja (wiejskiej) obejmują 1 (jeden) udział po 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, o wartości 10.000(dziesięć tysięcy) złotych i objęty udział Gmina Złotoryja(wiejska) pokrywa wkładem pieniężnym,

f) Mieczysław Słonina i Bronisław Kunecki oświadczają, że w imieniu Gminy Zagrodno obejmują 1 (jeden) udział po 10.000 ( dziesięć tysięcy) złotych, o wartości 10.000(dziesięć tysięcy) złotych i objęty udział Gmina Zagrodno pokrywa wkładem pieniężnym,

4. Udziały mogą być umarzane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone. Udziały umarza się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Wspólnikowi, z tytułu umorzenia jego udziałów przysługuje wypłata kwoty równej wartości jego umorzonych udziałów, obliczonej na podstawie bilansu Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego.

5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy- złotych) w terminie 10 (dziesięciu) lat od daty zarejestrowania spółki nie wymaga zmiany umowy spółki.