Statystyki

Odsłon artykułów:
135278

Goście na stronie

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Umowa spółki

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Stawający oświadczają, że w imieniu reprezentowanych osób prawnych zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Firma Spółki brzmi: Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o. w Złotoryi. Spółka może również używać skrótu: FPK sp. z o.o. w Złotoryi, w języku polskim i językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Złotoryja

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.