Statystyki

Odsłon artykułów:
142961

Goście na stronie

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin


Osoby uprawnione do korzystania z poręczenia
§ 3

1. Ze środków Funduszu mogą być udzielane poręczenia przedsiębiorcom posiadającym siedzibę i prowadzącym działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt lub pożyczka na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę na terenie województwa dolnośląskiego.

3. Poręczenie może zabezpieczać zwrot kredytu lub pożyczki oprocentowanych nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu kredytu lub pożyczki, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004r. (Dz. U. 195 poz. 2010 rok 2004) w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

4. Z poręczeń mogą korzystać przedsiębiorcy posiadający zdolność kredytową.

5. Poręczenia są udzielane za wynagrodzeniem uwzględniającym ryzyko niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania, zwrot na kapitale oraz koszty administracyjne Funduszu.

6. Poręczenia nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu Działu 2.1 Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244/02 z 01.10.2004 r). zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

7. Poręczeniami mogą być obejmowane kredyty lub pożyczki udzielone przez banki lub inne instytucje finansowe.