Statystyki

Odsłon artykułów:
133701

Goście na stronie

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Od dnia 22.10.2012 r. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi jest członkiem Dolnośląskiej Rady Gospodarczej

Dnia 22 października 2012 r. we Wrocławiu podpisaliśmy Porozumienie w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Gospodarczej (DRG).

W skład DRG wchodzą przedstawiciele władz samorządowych województwa, instytucji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych, izb gospodarczych oraz związków zawodowych funkcjonujących na terenie Dolnego Ślaska.

Celem działania DRG jest:

  • Współdziałanie w realizacji wspólnych inicjatyw gospodarczych w obszarach, które w istotny sposób wpływają na gospodarczy rozwój regionu.
  • Opiniowanie i inicjowanie projektów wspierających gospodarczy rozwój regionu.
  • Konsultowanie i opiniowanie dokumentów programowych i strategicznych związanych z rozwojem województwa dolnośląskiego.