Statystyki

Odsłon artykułów:
133705

Goście na stronie

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Podpisanie porozumienia o współpracy z PARP

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Złotoryi w dniu 16.07.2012 r. podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości porozumienie o współpracy w ramach  Krajowego Systemu Usług. Treść porozumienia obejmuje "Standard funduszu i usługi finansowej polegającej na udzielaniu poręczenia."

PARP w ramach posiadanych środków, przynajmniej do dnia 31.12.2012 r., zobowiązuje się do:

  • rozwoju kompetencji konsultantów Funduszu, w tym pokrywania kosztów szkoleń i innych przewidzianych działań rozwojowych,
  • zapewnienia pomocy doradczej i eksperckiej wspierającej rozwój systemu funduszy poręczeniowych w Polsce,
  • promowania oferty/działalności Funduszu w ramach działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez KSU,
  • współpracy w zakresie rozwoju systemu funduszy poręczeniowych w Polsce oraz organizowania działań wspierających ten rozwój.