Statystyki

Odsłon artykułów:
135287

Goście na stronie

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Wsparcie dla rzemieślników

Szanowni Państwo,

  Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął kolejne działania w celu wsparcia  dolnośląskich rzemieślników.

 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłoszony został  nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów mający na celu unowocześnienie procesów produkcyjnych zwiększających konkurencyjność i innowacyjność wytwarzanych dóbr i usług.

Termin naboru:  od  godz. 8.00 05.10.2017r. do godz.15.00  07.12.2017r.  

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne pod adresem:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/745-1-5-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-msp-rzemieslnicy.html

Nabór wniosków na projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzenie infrastruktury B+R

W Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej  trwa nabór wniosków  na projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R.  Konkurs już ruszył, wnioski można składać do 27 lipca. Dla przedsiębiorców to szansa, aby zdobyć dofinansowanie m.in. na prowadzenie  badań przemysłowych  i prac rozwojowych oraz rozwijać infrastrukturę B+R. Do 27 lipca można składać wnioski na B+R w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Kolejne środki unijne na badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz inwestycje w infrastrukturę B+R, które wspierają rozwój  prowadzonej działalności gospodarczej. Konkurs horyzontalny.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca prowadzi przyjmowanie wniosków o dofinansowanie dwa konkursy na dofinansowanie :

• Schemat 1.2.A – wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R , maksymalny poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 65%-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40%-60%.  Wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.

• Schemat 1.2.B - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, tj. zaplecza badawczo-rozwojowego. Poziom dofinansowania dla MŚP 35%-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu to 25 mln PLN.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

• Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off;

• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi,

INFORMACJA

Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Złotoryi informuje, że od dnia 12 lipca 2016 r. biuro Funduszu będzie nieczynne do odwołania.

W sprawach poręczeń kredytowych i wadialnych prosimy o kontakt telefoniczny: 76 878 17 14 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Konsultacje z przedsiębiorcami na temat stosowania podpisu elektronicznego w firmach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się do Państwa o wzięcie udziału w teście MSP na temat stosowania podpisu elektronicznego w firmach. Wiedza pozyskana od Państwa pozwoli im ocenić istniejące regulacje i zaproponować rozwiązania w zakresie e-podpisu ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu mogą mieć Państwo realny wpływ na jakość prawa, które dotyczy przedsiębiorców.

Test MSP jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Wypełnienie ankiety zajmie jedynie      ok. 10 min.

Więcej informacji na stronie: http://badania.parp.gov.pl/index/more/47699

Pana/Pani głos ma znaczenie! Zapraszamy do jego oddania: przejdź do ankiety

ZMIANA MAKYMALNEJ KWOTY PORĘCZENIA

Dnia 02 kwietnia 2013 r. została zwiększona maksymalna kwota poręczenia dla jednego przedsiębiorcy do wysokości 185.000 zł

e-PUNKT - pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego

Przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości funkcjonuje Punkt Kontaktowy ds. e-handlu dla Usługodawców i Usługobiorców "e-PUNKT". Do głównych zadań e-PUNKTU należą: szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów. Zadania te e-PUNKT realizuje poprzez publikację materiałów edukacyjnych na temat prawa obrotu elektronicznego,w tym: artykuły tematyczne, bazę aktów prawnych, e-booki, nagrania wideo z przeprowadzonych e-seminariów, a także Formularz zadawania pytań, za pomocą którego można zadać pytanie związane z zagadnieniami obrotu elektronicznego.

W ostatnim czasie w ramach działalności e-PUNKTU opracowane zostały 2 publikacje elektroniczne, które są szczególnie przydatne w kontekście nadchodzących zmian przepisów konsumenckich: "Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach" oraz "Dyrektywa konsumencka - opis wybranych zmian".

Zapraszamy do odwiedzenia strony e-punkt.gov.pl

Od dnia 22.10.2012 r. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi jest członkiem Dolnośląskiej Rady Gospodarczej

Dnia 22 października 2012 r. we Wrocławiu podpisaliśmy Porozumienie w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Gospodarczej (DRG).

W skład DRG wchodzą przedstawiciele władz samorządowych województwa, instytucji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych, izb gospodarczych oraz związków zawodowych funkcjonujących na terenie Dolnego Ślaska.

Celem działania DRG jest:

  • Współdziałanie w realizacji wspólnych inicjatyw gospodarczych w obszarach, które w istotny sposób wpływają na gospodarczy rozwój regionu.
  • Opiniowanie i inicjowanie projektów wspierających gospodarczy rozwój regionu.
  • Konsultowanie i opiniowanie dokumentów programowych i strategicznych związanych z rozwojem województwa dolnośląskiego.

Podpisanie porozumienia o współpracy z PARP

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Złotoryi w dniu 16.07.2012 r. podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości porozumienie o współpracy w ramach  Krajowego Systemu Usług. Treść porozumienia obejmuje "Standard funduszu i usługi finansowej polegającej na udzielaniu poręczenia."

PARP w ramach posiadanych środków, przynajmniej do dnia 31.12.2012 r., zobowiązuje się do:

  • rozwoju kompetencji konsultantów Funduszu, w tym pokrywania kosztów szkoleń i innych przewidzianych działań rozwojowych,
  • zapewnienia pomocy doradczej i eksperckiej wspierającej rozwój systemu funduszy poręczeniowych w Polsce,
  • promowania oferty/działalności Funduszu w ramach działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez KSU,
  • współpracy w zakresie rozwoju systemu funduszy poręczeniowych w Polsce oraz organizowania działań wspierających ten rozwój.